ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΥΕΞΙΑΣ  ( WELLNESS )


                                                                                                Zumba

                                                     

                                      

                                                                                                   Pilates

                                                         


                                                                                                        Yoga

                                                  


                                                                                                       Tae Bo