Πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά μου κάποια πολεμική τέχνη ή μήπως είναι νωρίς;


Οι πολεμικές τέχνες δίνουν στα παιδιά τα εφόδια ώστε να έχουν άριστες επιδόσεις στο σχολείο, στην κοινωνία και στον ανταγωνιστικό κόσμο της εργασίας που τα περιμένει. Ακόμα και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όπως έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, με υπερκινητικότητα ή με προβλήματα συμπεριφοράς συνήθως δείχνουν σαφή βελτίωση με το δομημένο πρόγραμμα που προσφέρει η πρακτική των πολεμικών τεχνών, αποκτώντας μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία, αυτοσεβασμό και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους.

Οπως και η συμμετοχή σε οποιοδήποτε είδους αθλητική δραστηριότητα, η πρακτική τους προάγει τις υγιεινές συνήθειες, κρατά μακριά από καταχρήσεις διαφόρων ειδών, αλλά (πολύ περισσότερο από τα συνήθη αθλήματα, επειδή οι τέχνες αυτές δεν είναι μόνον ένα άθλημα) και διδάσκει στα παιδιά σημαντικά μαθήματα, που μπορούν να γίνουν τρόπος ζωής. Αυτά που προσφέρει μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

-καλή σωματική κατάσταση και υγεία.
-δύναμη / ευλυγισία  στους μύες και τους τένοντες.
-ισορροπία, ικανότητα συντονισμού και αρμονία στην κίνηση.
-ικανότητα λειτουργίας μέσα στην ομάδα και ικανότητα αυτοάμυνας.
-αυτοεκτίμηση, ασφάλεια, αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία.
-ικανότητες δημιουργίας στόχων και ισχυρό σύστημα αξιών.
-σεβασμό για τους μεγαλυτέρους και καλούς τρόπους.