ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.

ΔΕΥ

 • Kick Βoxing + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Tae Kwon Do (6-12 ετών)

  -

 • Tang Soo Do (3-5 ετών)

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 1

  -

  Αίθουσα 3

 • Σπαθασκία

  -

  Αίθουσα 1

 • Tang Soo Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 2

  -

  Αίθουσα 3

 • Kick Boxing 3 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Ninjutsu

  -

  Αίθουσα 1

 • Tai Chi

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 4 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Kendo

  -

  Αίθουσα 2

 • Bartitsu

  -

  Αίθουσα 1

ΤΡΙ

 • Kick Βoxing + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Kick Boxing παιδικό

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga Kids

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 1

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 2

  -

  Αίθουσα 3

 • Tai Chi

  -

  Αίθουσα 2

 • Mixed Martial Arts

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 3 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Kick Boxing 4 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Sayoc Kali

  -

  Αίθουσα 1

ΤΕΤ

 • Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Tae Kwon Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 2

 • Tang Soo Do (3-5 ετών)

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing παιδικό

  -

  Αίθουσα 3

 • Tang Soo Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 2

  -

 • Kick Boxing 3 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Σπαθασκία

  -

  Αίθουσα 1

 • Kendo

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 4 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Bartitsu

  -

  Αίθουσα 2

ΠΕΜ

 • Kick Βoxing + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga Kids

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 1

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 2

  -

  Αίθουσα 3

 • Tai Chi

  -

  Αίθουσα 2

 • Mixed Martial Arts

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 3 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Ninjutsu

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 4 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Sayoc Kali

  -

  Αίθουσα 1

ΠΑΡ

 • Kick Βoxing + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Tae Kwon Do (6-12 ετών)

  -

 • Krav Maga Kids

  -

  Αίθουσα 2

 • Tang Soo Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing παιδικό

  -

  Αίθουσα 3

 • Kick Boxing 1 + 2

  -

 • Kick Boxing 1+2+3

  -

  Αίθουσα 3

 • Σπαθασκία

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 4 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Sayoc Kali

  -

  Αίθουσα 2

 • Ninjutsu

  -

  Αίθουσα 1

 • Kendo

  -

  Αίθουσα 2

 • Bartitsu

  -

  Αίθουσα 3

ΣΑΒ

 • Krav Maga

  -

  Αίθουσα 2

 • Bartitsu

  -

  Αίθουσα 1

 • Mixed Martial Arts

  -

  Αίθουσα 3