ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.

ΔΕΥ

 • Kick Βoxing + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga (Πρωινό)

  -

  Αίθουσα 2

 • Tae Kwon Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 1

 • Tang Soo Do (3-5 ετών)

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 1

  -

  Αίθουσα 3

 • Tang Soo Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 2

 • Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Σπαθασκία

  -

  Αίθουσα 1

 • Krav Maga (Απογευματινό)

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 2

  -

  Αίθουσα 3

 • Tai Chi

  -

  Αίθουσα 2

 • Aγωνιστικό τμήμα

  -

  Αίθουσα 3

 • Ninjutsu

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 3 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Bartitsu

  -

  Αίθουσα 1

ΤΡΙ

 • Kick Βoxing + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga (Πρωινό)

  -

  Αίθουσα 2

 • Krav Maga Kids

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 1

  -

  Αίθουσα 3

 • Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Kick Boxing 2

  -

  Αίθουσα 3

 • Rapier (H.E.M.A.)

  -

 • Aγωνιστικό τμήμα

  -

  Αίθουσα 3

 • Ninjutsu

  -

  Αίθουσα 1

 • Sayoc Kali

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 3 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

ΤΕΤ

 • Tae Kwon Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing παιδικό

  -

  Αίθουσα 3

 • Tang Soo Do (3-5 ετών)

  -

  Αίθουσα 2

 • Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Tang Soo Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 2

  -

  Αίθουσα 3

 • Tang Soo Do (Αρχ.+Προχ.)

  -

  Αίθουσα 2

 • Σπαθασκία

  -

  Αίθουσα 1

 • Krav Maga (Απογευματινό)

  -

  Αίθουσα 2

 • Aγωνιστικό τμήμα

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga (Προχωρημένοι)

  -

  Αίθουσα 1

 • Bartitsu

  -

  Αίθουσα 2

 • Kick Boxing 3 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

ΠΕΜ

 • Kick Βoxing + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga (Πρωινό)

  -

  Αίθουσα 2

 • Krav Maga Kids

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 1

  -

  Αίθουσα 3

 • Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Kick Boxing 2

  -

  Αίθουσα 3

 • Rapier (H.E.M.A.)

  -

  Αίθουσα 1

 • Aγωνιστικό τμήμα

  -

  Αίθουσα 3

 • Sayoc Kali

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing 3 + Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

ΠΑΡ

 • Tae Kwon Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 1

 • Krav Maga Kids

  -

  Αίθουσα 2

 • Tang Soo Do (6-12 ετών)

  -

  Αίθουσα 1

 • Kick Boxing παιδικό

  -

  Αίθουσα 3

 • Kick Boxing 1 + 2

  -

 • Kick Boxing 1+2+3

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga (Προχωρημένοι)

  -

  Αίθουσα 2

 • Σπαθασκία

  -

  Αίθουσα 1

 • Αγωνιστικό+Πυγμαχία

  -

  Αίθουσα 3

 • Krav Maga (Απογευματινό)

  -

  Αίθουσα 2

 • Ninjutsu

  -

  Αίθουσα 1

 • Bartitsu

  -

  Αίθουσα 3

ΣΑΒ