ΔΕΥ

Kick Βoxing + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Tae Kwon Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 1

Tang Soo Do (3-5 ετών)
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing 1
-
Αίθουσα 3

Σπαθασκία
-
Αίθουσα 1

Tang Soo Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 2

Kick Boxing 2
-
Αίθουσα 3

Kick Boxing 3 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Ninjutsu
-
Αίθουσα 1

Tai Chi
-
Αίθουσα 2

Kick Boxing 4 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Kendo
-
Αίθουσα 2

Bartitsu
-
Αίθουσα 1