ΠΑΡ

Kick Βoxing + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Tae Kwon Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 1

Krav Maga Kids
-
Αίθουσα 2

Tang Soo Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing παιδικό
-
Αίθουσα 3

Kick Boxing 1 + 2
-
Αίθουσα 3

Kick Boxing 1+2+3
-
Αίθουσα 3

Σπαθασκία
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing 4 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Sayoc Kali
-
Αίθουσα 2

Ninjutsu
-
Αίθουσα 1

Kendo
-
Αίθουσα 2

Bartitsu
-
Αίθουσα 3