ΠΑΡ

Tae Kwon Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 1
Αίθουσα 1

Krav Maga Kids
-
Αίθουσα 2

Tang Soo Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing παιδικό
-
Αίθουσα 3

Kick Boxing 1 + 2
-
Αίθουσα 3

Kick Boxing 1+2+3
-
Αίθουσα 3

Krav Maga (Προχωρημένοι)
-
Αίθουσα 2

Σπαθασκία
-
Αίθουσα 1

Αγωνιστικό+Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Krav Maga (Απογευματινό)
-
Αίθουσα 2

Ninjutsu
-
Αίθουσα 1

Bartitsu
-
Αίθουσα 3