ΠΕΜ

Kick Βoxing + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Krav Maga Kids
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing 1
-
Αίθουσα 3

Krav Maga
-
Αίθουσα 2

Kick Boxing 2
-
Αίθουσα 3

Tai Chi
-
Αίθουσα 2

Mixed Martial Arts
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing 3 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Ninjutsu
-
Αίθουσα 2

Kick Boxing 4 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Sayoc Kali
-
Αίθουσα 1