ΠΕΜ

Kick Βoxing + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Krav Maga (Πρωινό)
-
Αίθουσα 2

Krav Maga Kids
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing 1
-
Αίθουσα 3

Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Kick Boxing 2
-
Αίθουσα 3

Rapier (H.E.M.A.)
-
Αίθουσα 1

Aγωνιστικό τμήμα
-
Αίθουσα 3

Sayoc Kali
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing 3 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3