ΤΕΤ

Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Tae Kwon Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 1
Αίθουσα 2

Tang Soo Do (3-5 ετών)
-
Αίθουσα 2

Kick Boxing παιδικό
-
Αίθουσα 3

Tang Soo Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 2

Kick Boxing 2
-

Kick Boxing 3 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Σπαθασκία
-
Αίθουσα 1

Kendo
-
Αίθουσα 1

Kick Boxing 4 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Bartitsu
-
Αίθουσα 2