ΤΕΤ

Tae Kwon Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 1
Αίθουσα 2

Kick Boxing παιδικό
-
Αίθουσα 3

Tang Soo Do (3-5 ετών)
-
Αίθουσα 2

Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3

Tang Soo Do (6-12 ετών)
-
Αίθουσα 2

Kick Boxing 2
-
Αίθουσα 3

Tang Soo Do (Αρχ.+Προχ.)
-
Αίθουσα 2

Σπαθασκία
-
Αίθουσα 1

Krav Maga (Απογευματινό)
-
Αίθουσα 2

Aγωνιστικό τμήμα
-
Αίθουσα 3

Krav Maga (Προχωρημένοι)
-
Αίθουσα 1

Bartitsu
-
Αίθουσα 2

Kick Boxing 3 + Πυγμαχία
-
Αίθουσα 3